Posiedzenie prezydium WRDS

W 2019 roku strona pracodawców przejęła po Wojewodzie Pomorskim przewodnictwo w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Podczas dzisiejszego, pierwszego w nowym roku, posiedzenia prezydium rady omawiane są m.in. tematy związane z aktywizacją zawodową pokolenia 60+ , czy współpracą ROD Polskiego Związku Działkowców z samorządem terytorialnym w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej. Spotkanie odbyło się w urzędzie marszałkowskim.