Spotkanie w sprawie giełdy

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich spotkał się dziś z przedstawicielami Sejmiku Województwa Pomorskiego, Powiatu Gdańskiego i gminy Pruszcz Gdański. Tematem był protest mieszkańców Cieplewa w związku z planowanym przeniesieniem do ich miejscowości giełdy z Pruszcza Gdańskiego.

Wojewoda zamierza wystąpić do odpowiednich służb (PSP, inspekcji sanitarnej, inspekcji ochrony środowiska i inspekcji nadzoru budowlanego), wójta Pruszcza Gdańskiego oraz dowódcy 49 Bazy Lotniczej o przeanalizowanie uwarunkowań prawnych, dotyczących lokalizacji, organizacji i prowadzenia targowisk oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie.