Wojewoda Dariusz Drelich na naradzie w MSWiA

Fundusz Dróg Samorządowych, program „Czyste powietrze”, wdrażanie ustawy o zmianie użytkowania wieczystego we własność – tym m.in. tematom poświęcone było dzisiejsze spotkanie Joachima Brudzińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji z wojewodami.

W spotkaniu uczestniczyli także: Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Marek Suski - szef gabinetu politycznego premiera i Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA. Narada odbyła się w gmachu resortu.