Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w marcu 2019 roku.
Statystyka Marzec 2019

1000 Znaków do wykorzystania