INFORMACJA z eliminacji powiatowych (miasto Gdańsk na prawach powiatu) XLII edycji OTWP „Młodzież zapobiega pożarom

W dniach 24-25 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2 odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP) pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służył popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczniowie mierzyli swoje siły w trzech kategoriach wiekowych. :

 • I grupa – uczniowie w wieku 8-14 lat,
 • II grupa – uczniowie w wieku 15-16 lat,
 • III grupa – uczniowie w wieku 17-19 lat,

Eliminacje przebiegały dwuetapowo w formie pisemnej i ustnej.

Kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach:


I grupa wiekowa

 • I miejsce – Adam Zasiński - Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku,
 • II miejsce – Mateusz Wojtkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku,
 • III miejsce – Dominik Wojnowski - Szkoła Podstawowa nr 16 .

II grupa wiekowa

 • I miejsce – Jakub Drewing - Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku,
 • II miejsce – Paweł Gusmann - Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku,
 • III miejsce – Konrad Wierzbicki - Szkoła Podstawowa nr 14.


III grupa wiekowa

 • I miejsce - Marek Chiliński – Zespół Szkół Łączności w Gdańsku,
 • II miejsce – Jakub Skrzypek – Technikum nr 13 ( Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku ),
 • III miejsce – Martyna Piontek - Technikum nr 8. ( Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr2 ),