Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w kwietniu 2019 roku.
Kwiecień 2019