Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku podpisał dziś deklarację na rzecz prostej komunikacji.

Podpisując ją zobowiązaliśmy się m.in.:

  • dążyć do tego, aby pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;
  • tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania;
  • uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych;
  • wprowadzać i promować rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka.

W imieniu PUW dokument podpisał Andrzej Spiker, dyrektor generalny.