19 września br. o godzinie 13, na portalu https://www.wifi4eu.eu – otwarty zostanie nabór wniosków w ramach programu WiFi4EU – przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Obowiązuje zasada – kto pierwszy ten lepszy. Program, kierowany do samorządów, ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu w przestrzeni publicznej.

Chodzi o parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hot-spotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu w ramach dofinansowania zapewnionego przez program. W jego ramach jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie specjalnych bonów przeznaczonych na sfinansowanie budowy punktów dostępu do Internetu. Wartość każdego bonu to maksymalnie 15 tys euro.

Należy pamiętać, że aby móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu trzeba złożyć aplikację, jak najszybciej po otwarciu naboru, klikając na odpowiedni przycisk dostępny na koncie użytkownika, po zalogowaniu się na stronie www.wifi4eu.eu. Dlatego o możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydował termin złożenia wniosku. Wnioski z poprzedniej edycji rozeszły się w pierwszych 2 sekundach naboru.

Przypominamy, że można też brać udział w konkursie Publiczny Internet dla każdego. Zakłada on uzyskanie dofinansowania dla gmin na budowę publicznych punktów Wi-Fi.

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja