Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w sierpniu 2019 roku:
statystyka sierpień