Prawie 45 milionów złotych dofinansowania od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzyma gmina Kartuzy na realizację programu „Kompleksowa rekultywacja jezior kartuskich: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże”. Dziś w Kartuzach podpisano stosowną umowę. W uroczystości wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Rewitalizacja sprawi, że za cztery lata plaże przy jeziorach zostaną otwarte, a jakość wody znacząco się poprawi.

- Przed dwoma laty spotkaliśmy się w tym samym miejscu, by otworzyć tę drogę, którą dziś tu dotarliśmy. Ta droga, którą nazwaliśmy małą obwodnicą Kartuz, była jednym z etapów przywrócenia walorów turystycznych. Dzisiejsze wydarzenie to przełom. Mam nadzieję, że ten innowacyjny projekt, odniesie sukces. Daje on nadzieję innym miejscowościom, szczególnie na Kaszubach - w regionie znanym z licznych, pięknych jezior – podkreślił wojewoda.

Program oczyszczania kartuskich jezior opracowany został we współpracy z naukowcami z Katedry Inżynierii Ochrony Wód Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.