Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

O cieple, które podarowała nam jesień, możemy powoli zapominać. I choć do pierwszego dnia zimy (22 grudnia) jeszcze trochę nam zostało, warto zwrócić uwagę na tych, którzy w coraz chłodniejsze dni, a zwłaszcza noce mogą potrzebować pomocy. Wojewoda Pomorski na bieżąco monitoruje sytuacje schronisk, noclegowni, ogrzewalni, ponadto aktywność służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku funkcjonuje bezpłatna infolinia 987 dla osób bezdomnych poszukujących pomocy.

WCZK jest także w stałym kontakcie z Policją, Strażą Pożarną, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także dyżurnymi Energa S.A. i systemów RSO i Blue Alert (informowanie o ewentualnych zagrożeniach związanych ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi na terenie województwa).

Schroniska dla osób bezdomnych, noclegownie, ogrzewalnie w wykazach Wydziału Polityki Społecznej PUW - kliknij