Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczął nabór na bezpłatne szkolenia, skierowane do pracowników szpitali oraz podstawowej opieki zdrowotnej, a związane z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, Uczestnicy poznają rozwiązania i narzędzia wdrażane w ramach informatyzacji systemu ochrony zdrowia: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Szczegóły programu i rejestracja - http://bit.ly/szkolenieEDM

Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz z budżetu państwa.