Drogi: Czeczewo - Przodkowo – Kowale Górne (3,37 km), Wygoda Łączyńska - Chmielno (0,89 km) już otwarte. Ich remont był możliwy dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych (3 509 592 zł). Na uroczystości obecny był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Drogi zyskały m.in. nowe nawierzchnie, chodniki, rondo, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, sygnalizację świetlną.

To nie pierwsze dofinansowanie dla samorządów z tego regionu. W 2016 roku powiat kartuski i gmina Przodkowo, na realizację 2 inwestycji, otrzymały w sumie - 2 280 040 zł dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
W 2017 roku gminy Sierakowie, Sulęczyno, Przodkowo i Kartuzy otrzymały 4 248 034 zł na wykonanie 4 inwestycji drogowych.

W 2018 roku powiat kartuski, gminy Przodkowo, Sierakowice i Chmielno otrzymały 6 333 791 zł na wykonanie 4 inwestycji drogowych. Dodatkowo - w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej - gmina Przodkowo otrzymała 2 514 064 zł.

W 2019 (nabór pierwszy FDS) powiat kartuski, gminy Somonino, Sulęczyno, Sierakowice, Przodkowo i Chmielno otrzymały, na realizację 6 inwestycji, 7 967 899 zł. W drugim naborze – powiat kartuski, gminy Sierakowice, Stężyca, Żukowo, Przodkowo i Somonino, na realizację 9 inwestycji, otrzymały 9 652 804 zł.

W sumie, w latach 2016-2019, samorządy z terenu powiatu kartuskiego otrzymały w ramach rządowych programów wspierających inwestycje drogowe – 32 996 632 zł.