Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Pomorski przemysł stoczniowy oraz praktyczna nauka zawodu, uchwały w sprawie powołania zespołów roboczych: ds. opiniowania założeń projektu Strategii Województwa Pomorskiego 2030 i nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego – to główne tematy spotkania prezydium WRDS. Bierze w nim udział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.