Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Budowę w Pomorskiem nowych obwodnic - Brzezia, Człuchowa, Słupska i Kobylnicy, Starogardu Gdańskiego , a także Sztumu - zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. To element Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25
• Długość: ok. 4,6 km;
• Koszt: ok. 44 mln zł;
• Stan prac przygotowawczych:
inwestycja ma zapewnione finansowanie, prace przygotowawcze są już zaawansowane, w szczególności uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

• Data uzyskania DŚU: II kw. 2019 r.
• Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.
• Podpisanie umowy: 2021
• Lata realizacji (budowy): 2021-2022

• Cel realizacji inwestycji:
podstawowym celem budowy obwodnicy Brzezia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 25.

Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Brzeziu. Inwestycja poprawi również warunki bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25
• Stan prac przygotowawczych:
dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

• Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.

• Cel realizacji inwestycji:
podstawowym celem budowy obwodnicy Człuchowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22/25. Chodzi zarówno ruch tranzytowy przebiegający przede wszystkim drogą krajową nr 22, jak i ruch regionalny lub wakacyjny drogą krajową nr 25. Będzie ona w tym sensie stanowić kontynuację planowanej do budowy obwodnicy Kamienia i Sępólna Krajeńskiego.

Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Człuchowie. Inwestycja poprawi również warunki bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21
• Stan prac przygotowawczych:
dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

• Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.

• Cel realizacji inwestycji:
podstawowym celem budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 21. Chodzi przede wszystkim o ruch z obecnej obwodnicy Słupska w kierunku Łeby.

Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Słupsku. Będzie to o tyle istotne, że w najbliższych latach planuje się również realizację całego ciągu drogi ekspresowej S6. Już obecnie budowana jest pierwsza część w kierunku Trójmiasta. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22
• Stan prac przygotowawczych:
w związku z ujęciem inwestycji na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych, rozpoczęły się już prace przygotowawcze. Obecnie trwają prace na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego. Zawarto porozumienie z miastem, które finansuje obecny etap prac przygotowawczych.

• Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2023 r.

• Cel realizacji inwestycji:
podstawowym celem budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22. Chodzi przede wszystkim o intensywny ruch regionalny, ale także ruch tranzytowy.

Nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55
• Stan prac przygotowawczych:
dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

• Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.

• Cel realizacji inwestycji:
podstawowym celem budowy obwodnicy Sztumu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 55.

Dzięki obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Sztumie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwa przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Więcej na temat programu na stronie MI – kliknij