Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Wczoraj, podczas debaty społecznej gdańscy policjanci spotkali się z mieszkańcami dzielnicy Kokoszki. Spotkanie odbyło się w Pozytywnej Szkole Podstawowej przy ul. Azaliowej 18. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo seniorów.

Policjanci z komendy miejskiej oraz funkcjonariusze z komisariatu na Osowej spotkali się wczoraj z mieszkańcami dzielnicy Kokoszki w Pozytywnej Szkole Podstawowej przy ul. Azaliowej 18. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Dzielnicy Kokoszki oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki. Podczas debaty komendant komisariatu nadkom. Wojciech Milewski zapoznał uczestników spotkania z przedsięwzięciami, jakie policjanci podjęli, aby mieszkańcy Kokoszek czuli się jeszcze bezpieczniej. Dzielnicowi z Osowej w każdy czwartek są do dyspozycji mieszkańców podczas dyżurów w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Azaliowej 18 (teren szkoły). Rejon dzielnicy jest pod nadzorem dodatkowych patroli, również pieszych, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców.

Podczas debaty  pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapoznali uczestników spotkania z możliwościami uzyskania pomocy w przypadku naruszenia praw konsumenckich.

W debacie wzięli udział policjanci z komendy miejskiej, kierownik referatu prewencji komisariatu Policji na Osowej oraz dzielnicowy dzielnicy Kokoszki. Policyjni profilaktycy opowiedzieli uczestnikom debaty o metodach działania przestępców. Szczególną uwagę policjanci zwrócili na oszustwa tzw. metodą ,,na wnuczka, na policjanta” Funkcjonariusze radzili, jak należy postąpić w przypadku, gdy przestępcy nawiążą kontakt telefoniczny. Mundurowi odpowiadali także na pytania z zakresu bezpieczeństwa oraz wysłuchali mieszkańców dzielnicy Kokoszki na temat nurtujących ich problemów. Policjanci opowiedzieli o Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa.

Zgłoszone na spotkaniu wnioski oraz problemy mieszkańców policjanci rozpatrzą i dokładnie sprawdzą, a także w przypadku konieczności powiadomią inne instytucje.
Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa.