Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich spotkał się z Anną Czarnecką, przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Marzeną Olszewską – Fryc, wiceprzewodniczącą oraz Sebastianem Irzykowskim, przewodniczącym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku. Rozmowa dotyczyła współpracy w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19, w tym kwestii przeszkolenia kadry medycznej do wykonywania szczepień oraz rekrutacji pracowników do szpitali tymczasowych. W spotkaniu uczestniczył także Andrzej Spiker, dyrektor generalny PUW w Gdańsku.