Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Droga w Kębłowie, dofinansowana z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych, oficjalnie otwarta. W uroczystości wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Samorządy powiatu wejherowskiego w latach 2019-2020 otrzymały łącznie 48 588 259 zł dofinansowania z FDS na budowę lub modernizacją 38,94 kilometrów dróg (36 zadań).

Na modernizację drogi w Kębłowie - powiat wejherowski otrzymał (FDS, nabór 2020) 1 627 117 zł. Całkowita wartość inwestycji to 2 169 489,81 zł. Prace obejmowały m.in. odnowienie nawierzchni drogowej, budowę chodników oraz ścieżki rowerowej.

Dzięki rządowemu wsparciu w 2020 roku, w powiecie wejherowskim realizowane są 23 inwestycje drogowe (9 - powiat wejherowski, dofinansowanie z budżetu państwa 13 543 747 zł i 14- gminy powiatu wejherowskiego – 18 241 470 zł). Łącznie kwota dofinansowania wynosi 31 785 217 zł.

Z kolei w 2019 roku (I i II nabór FDS) dotacja z budżetu państwa na budowę i modernizację dróg (13 zadań dróg) wyniosła 16 803 042 zł.


Zmodernizowana droga w Kębłowie.