Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę przekazać wszystkim pracownikom socjalnym oraz osobom pracującym w jednostkach organizacyjnych samorządów i organizacji pozarządowych województwa pomorskiego - serdeczne podziękowania za codzienny, wymagający ogromnego zaangażowania wysiłek na rzecz pomocy osobom potrzebującym.

Pomoc, którą niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość ich życia.

Szczególnie dziękuję za Państwa profesjonalizm, za czas poświęcony potrzebującym, zwłaszcza w tym trudnym dla nas okresie epidemii, kiedy wszyscy musimy zdawać egzamin z odpowiedzialności, za szacunek do zawodu, za cierpliwość i życzliwość.

W tym wyjątkowym Dniu, życzę Państwu również wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji zamierzeń, a także dużo sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich