Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Informacje na temat liczby zakażeń koronawirusem, z podziałem na województwa, powiaty etc. można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus w zakładce - Mapa zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2.