Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsk w grudniu 2020 roku:
statystyka grudzień 2020