Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Po raz pierwszy, od ponad roku, w trybie stacjonarnym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbywa się narada wojewodów. Otworzył ją minister Mariusz Kamiński, szef MSWiA, a przewodniczy wiceminister Paweł Szefernaker. W naradzie bierze udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.