Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Droga relacji Kartuzy –Prokowo i ul. Derdowskiego w Przodkowie, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oficjalnie otwarte. W uroczystości wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Powiat Kartuski
Remonty dróg:

 • odcinek Prokowo - Kartuzy dł. 3,89 km
 • odcinek Lniska - Niestępowo dł. 5,79 km
 • odcinek Wyczechowo - Pstra Suka dł. 1,9 km
 • odcinek Dzierżążno - Szpital - Dzierżążno dł. 0,97 km
 • odcinek Czeczewo - Miszewo dł. 3,84 km
 • odcinek Ostrzyce - Goręczyno dł. 3,8 km,

Finansowanie:

• długość odcinka – 20,19
• łączna wartość – 7 426 519,82 zł
• dotacja – 3 713 259,00 zł (50 %)
• środki własne – 3 713 260,82 zł

Gmina Przodkowo

Remont odcinków dróg gminnych w Przodkowie: ul. Sportowa, ul. Majkowskiego oraz ul. Derdowskiego, drogi w Hejtusie, w Szarłacie i w Stanisławach - dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie wieloletnie)

Finansowanie:

 • długość odcinków – 2,64 km
 • łączna wartość – 2 633 547,73 zł
 • dotacja w 2019 r.– 1 316 773,00 zł (50 %)
 • dotacja w 2020 roku - 396 718,00 zł
 • dotacja w 2021 roku - 920 055,00 zł
 • środki własne – 1 316 774,73 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiat Kartuski
na 8 inwestycji drogowych w latach 2019 – 2021, otrzymał łącznie z RFRD - 14 475 486 zł dofinansowania.
• długość odcinków – 39,37 km
• łączna wartość – 28 999 246,56 zł
• wkład własny – 14 523 760,56 zł

Gmina Przodkowo na 5 inwestycji drogowych w latach 2019 – 2021, otrzymała łącznie z RFRD - 11 399 572,50 zł dofinansowania.
• długość odcinków – 17,35 km
• łączna wartość – 22 977 598,67 zł
• wkład własny – 11 578 026,17 zł

Więcej w zakładce - Pomorskie inwestycje i programy rządowe – kliknij https://www.gdansk.uw.gov.pl/pomorskie-inwestycje-rzadowe