Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Konferencja podsumowująca dotychczasowe zadania realizowane z programu RFRD (wcześniej FDS) w poszczególnych gminach powiatu kartuskiego w latach 2019 – 2021
Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Kartuzach w spotkaniu wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.