Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich bierze udział w comiesięcznej odprawie z wojewodami w MSWiA. Główny temat spotkania to kwestia zarządzania kryzysowego w regionach. Spotkaniu przewodniczy Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.