Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Aktualna sytuacja epidemiczna i planowane działania – to dominujący temat narady wojewodów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Spotkanie z udziałem m.in. Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, otworzył Wiceminister Paweł Szefernaker.
W naradzie brał udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.