Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Funkcjonariusze w trakcie codziennych patroli zwracają szczególną uwagę na osoby, które są zagrożone wychłodzeniem. Policjanci sprawdzają pustostany, opuszczone garaże i dworce kolejowe, miejsca, gdzie zazwyczaj grupują się bezdomni. Dzielnicowi i policyjni profilaktycy współpracują z pracownikami ośrodków pomocy społecznej i na bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie przebywają bezdomni i kierują ich do noclegowni.

Prosimy, aby nie być obojętnym wobec osób, które śpią na ławkach, klatkach schodowych, piwnicach itp. Jeśli widzimy taką osobę, sprawdźmy, czy nic jej nie dolega i czy potrzebuje pomocy lekarskiej. Jeśli ktoś jest nieprzytomny, sprawdźmy czynności życiowe, zadzwońmy po pogotowie i Policję. Jeśli widzimy osoby siedzące podczas niskich temperatur w jednym miejscu, zadzwońmy pod nr. alarmowy 112, policjanci, którzy przyjadą na wezwanie, sprawdzą, czy i jaka pomoc jest potrzebna. Temperatura szczególnie w nocy spada poniżej 0ºC, co wiąże się z ogromnym zagrożeniem dla tych osób.

Zachęcamy również do korzystania z mobilnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która ma realny wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy również pomagać osobom, które takiej pomocy potrzebują, ale nie chcą bądź wstydzą się po nią zwrócić. Pamiętajmy, że w katalogu dostępnych zagrożeń oprócz tych, które dotykają nas bezpośrednio, są również takie, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie innych osób. Za pomocą aplikacji w łatwy, szybki i bardzo prosty sposób możemy poinformować Policję o osobie bezdomnej wymagającej pomocy. Używając Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prosimy o skorzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu, co ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących, a w konsekwencji być może uratuje komuś życie.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych można przekazywać również do:
• MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16 A, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30),
• Straży Miejskiej w Gdańsku, tel. alarmowy 986,
• Policji, tel. 112.
Dodatkowo informację o tym, gdzie przebywają osoby bezdomne, można zgłaszać za pomocą aplikacji na smartfony o nazwie Arrels. Kiedy zauważyliśmy osobę bezdomną, za pośrednictwem aplikacji Arrels wskazujemy lokalizację takiej osoby oraz odpowiadamy na inne pytania. Po kliknięciu ten pakiet informacji trafi do streetworkerów, którzy są wyszkoleni w specjalistycznej pomocy osobom bezdomnym.Początek formularza

Dół formularza