Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) trzy projekty, zwiększające atrakcyjność transportu publicznego w Gdański i w Gdyni, otrzymają łącznie 25 milionów złotych wsparcia. O przyznaniu dodatkowych pieniędzy unijnych na inwestycje poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Spotkanie, w którym uczestniczyli także Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie infrastruktury i Dariusz Drelich, wojewoda pomorski odbyło się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

- W miastach rośnie liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego. To efekt inwestycji finansowanych z funduszy europejskich i pieniędzy krajowych. Dzięki nim rozwijana jest oferta dla mieszkańców do podróżowania komunikacją miejską - powiedział minister Grzegorz Puda.

Z kolei Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podziękował za pieniądze, które otrzymają samorządy Gdańska i Gdyni, przypomniał także kwoty, które poprzez programy rządowe trafiły do Pomorskiego. – To 600 mln zł dotacji w ramach funduszy drogowych, które pozwoliły zmodernizować 800 km dróg, to 760 mln z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczanych głównie na inwestycje infrastrukturalne, czy wreszcie 1 213 204 616, 88 zł dofinansowania dla Pomorskiego w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – podkreślił wojewoda, wskazując także na kluczowy, z punktu widzenia mieszkańców, rozwój transportu zbiorowego.

Wsparcie otrzyma realizowana już budowa i modernizacja infrastruktury tramwajowej w Gdańsku. Dzięki dofinansowaniu łącznie powstanie 7,5 km linii tramwajowych. Na terenie miasta zamontowane będą nowe wiaty przystankowe oraz tablice informacji pasażerskiej. Inwestycja obejmuje także zakup 15 sztuk nowych tramwajów.

Z dodatkowej puli pieniędzy z programu Infrastruktura i Środowisko planowane są dwie inwestycje w Gdyni. Wsparcie - ok. 8 mln zł - otrzyma nowy projekt, który obejmie zakup dwóch autobusów elektrycznych i dwóch trolejbusów. Dofinansowania otrzyma realizowany już projekt rozwoju zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni. Zakres prac obejmuje budowę węzła integracyjnego Gdynia Chylonia, utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni, przebudowę zatok przystankowych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zamontowanie tablic informacji pasażerskiej. - Realizacja projektu w Gdyni przyczyni się do usprawnienia systemu transportowego Gdyni i poprawy jego przepustowości - dodał minister.


Minister Grzegorz Puda podczas konferencji w Gdyni.

Wspólne projekty transportowe
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana z Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.

Na terenie miast Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot ze środków programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 5 projektów o łącznej wartości 978,11 mln zł, w tym dofinansowanie UE 548,17 mln zł. Trzy projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym i obejmują budowę oraz modernizację nowych linii tramwajowych wraz z zakupem tramwajów w Gdańsku oraz utworzenie węzła przesiadkowego i zakup taboru (trolejbusy, autobusy niskoemisyjne) w Gdyni. Dwa projekty (PKA Gdynia i MZK Malbork) wyłonione zostały w konkursie na zakup autobusów elektrycznych.

Fundusze Europejskie wspierają transport zbiorowy
Z programu Infrastruktura i Środowisko MFiPR przeznaczyło około 10 mld zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Realizowane projekty obejmują budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego. Dzięki funduszom powstanie ponad 200 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Docelowo zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1100 szt. jednostek taboru pasażerskiego.