W ubiegły piątek policjantka z ruchu drogowego spotkała się z dziećmi z Przedszkola nr 74 w Gdańsku. Spotkanie z najmłodszymi opierało się na zabawie, podczas której dzieci uczyły się jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Trochę starsi poznali podstawy pierwszej pomocy i dowiedzieli się jak reagować, kiedy zdarzy się wypadek. Funkcjonariuszka przypomniała także o tym, jak ważne jest noszenie odblasków. Dzieci dowiedziały się, na czym polega praca policjanta i z jakich elementów składa się mundur. Na zakończenie przedszkolaki dostały kolorowanki edukacyjne.
Podczas spotkania dzieci wykazały się, dużą widzą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie tylko odpowiadały na zadawane przez policjantkę pytania, ale także chętnie same je zadawały.
Celem spotkań policjantów z dziećmi jest przede wszystkim kształtowanie wśród nich podstawy świadomego i bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego. Ideą jest również zaznajomienie najmłodszych z zagrożeniami, które mogą je spotkać na drodze oraz w miejscu zamieszkania.