Wczoraj gdańscy policjanci przeprowadzili działania "Bezpieczny pieszy”, podczas których zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Kontrole funkcjonariuszy dotyczyły między innymi kierujących pojazdami, gdyż to właśnie wielokrotnie ich brawura jest przyczyną potrąceń, w których piesi tracą zdrowie, a nawet życie. Tego dnia policjanci nałożyli 64 mandaty karne, w związku z wykroczeniami popełnionymi przez kierowców w rejonie przejść dla pieszych. Najczęściej naruszenie przez nich przepisy dotyczyły przekraczania prędkości w rejonie przejść dla pieszych czy też nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

 

Podczas wczorajszych działań funkcjonariusze podjęli także interwencje wobec 27 pieszych, którzy złamali przepisy ruchu drogowego. Najczęściej popełniane przez nich wykroczenia to niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Na jednego z pieszych nałożono mandat w związku z korzystaniem z telefonu komórkowego, podczas przechodzenia przez jezdnię.
 

Takie działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa, ale też uświadomienie pieszym, że oni również w dużym stopniu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i mogą stać się sprawcami czy też ofiarami zdarzeń drogowych przez nieprzestrzeganie przepisów.
W związku z trwającym okresem zimowym i pogorszeniem się warunków na drogach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzmożenie uwagi, przestrzeganie przepisów, ostrożną jazdę i odpowiedzialne korzystanie ze szlaków komunikacyjnych. Przypominamy o używaniu elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również na terenie miasta.