Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lipcu 2022 roku:
Statystyka Lipiec 2022