Wojewoda Pomorski wydał pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice. Inwestycja, znajdująca się na liście strategicznych projektów, będzie prowadzona na terenie powiatów: chojnickiego, kościerskiego i bytowskiego.

Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa – operatora systemu dystrybucyjnego, jednej ze spółek Skarbu Państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja umożliwi dystrybucję gazu z terminalu LPG w Świnoujściu na terenie Polski. Przyczyni się do zwiększenia możliwości dostaw, dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego w kraju. Projekt otwiera możliwość dostarczenia gazu do miejscowości, które do tej pory nie mogły z niego korzystać. Powstanie ok. 65-kilometrowy gazociąg wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmuje budowę: gazociągu wraz z linią światłowodową, stacji gazowej, zespołu zaporowo-upustowego i śluzy nadawczo-odbiorczej.
Jego trasa rozpocznie się na terenie gminy Bytów, gdzie nowo budowany odcinek linii gazowej zostanie wpięty do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Słupsk. Stąd infrastruktura zostanie doprowadzona w okolice stacji gazowej w gminie Chojnice. Dodatkowo na terenie gminy Brusy zostanie wybudowana nowa stacja gazowa.
Gazociąg wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice będzie przebiegał przez 5 gmin województwa pomorskiego: Bytów, Studzienice, Dziemiany, Brusy i Chojnice.