7 marca policjanci ruchu drogowego z Gdańska wezmą udział w działaniach wojewódzkich  pt. „Bezpieczny pieszy”. Akcja prowadzona jest w trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ponieważ to piesi podczas zdarzeń drogowych najbardziej narażeni są na utratę zdrowia, lub życia. W czasie działań większą ilość patroli zauważyć można w rejonie przejść dla pieszych. To właśnie tam dochodzi do największej ilości zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci jutro będą zwracać uwagę nie tylko na wykroczenia popełniane przez kierujących samochodami. Ich uwadze nie umkną także niewłaściwe zachowania pieszych użytkowników dróg.

Kierującym przypominamy, że pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem, a kierujący powinien zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i umożliwić mu przejście. Przypominamy również, że zabronione jest wyprzedzanie bezpośrednio przed i na przejściu, na którym ruch nie jest kierowany sygnalizacją. Kierującemu zabrania się także omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Do pieszych Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Przechodzenie przez jezdnie w miejscu niedozwolonym, lub gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd to zachowania, które mogą być przyczyną zdarzeń drogowych. Często bezpieczeństwo pieszych zależy w głównej mierze od nich samych.