Policjanci ruchu drogowego z Gdańska jutro wezmą udział w wojewódzkich działaniach kontrolno- prewencyjnych pn. „Bezpieczny pieszy”. Głównym celem tych działań jest zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych użytkowników dróg. Większą ilość patroli jutro zaobserwować będzie można w rejonach przejść. Są to miejsca, gdzie z uwagi na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, kierujący powinni bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie do ograniczeń prędkości.

Do największych „błędów” popełnianych na drogach przez kierujących, mogących nieść za sobą tragiczne konsekwencje zaliczyć można: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na wyznaczonych przejściach, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu umożliwienia pieszemu przejścia na drugą stronę jezdni.

Policjanci podczas działań zwracać będą uwagę także na wykroczenia popełniane przez pieszych użytkowników dróg. Ich uwadze nie umkną takie zachowania jak przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, lub na czerwonym świetle, czy korzystanie z telefonu komórkowego podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni.

Działania prowadzone przez drogówkę mają na celu przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego o zagrożeniach jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się przez nich do przepisów obowiązujących na drodze. Przypominamy, że wpływ na poziom bezpieczeństwa ma każdy użytkownik drogi, dlatego tak ważne jest zachowanie właściwych relacji między kierującymi, a pieszymi.