2 409 516 zł otrzymają Wejherowo i Lipusz na budowę oraz przebudowę dróg. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stosowne umowy podpisał już wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Podpisane umowy:
• Wejherowo: budowa drogi dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Górze - 177 916 zł
• Lipusz: przebudowa drogi gminnej - 2 231 600 zł

Przypomnijmy, że powiat wejherowski, wraz z gminami, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu – Programu Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymał w latach 2019-2024 łącznie 501 416 305,47 zł dofinansowania. Powiat kościerski 392 340 808,16 zł.