Wojewoda Pomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski na 2024 r. - złożone w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Zaproszenie i formularz zgłoszenia kandydata do pobrania w załączeniu