Gminy, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”. Na realizację programu przeznaczono 30 000 000 zł.

Dofinansowanie:
• dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł
• dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Więcej - https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-rzadowy-program-wspierania-rodziny-asystent-rodziny-w-2023-r