Dlaczego warto zostać magistrem pielęgniarstwa?

Pielęgniarstwo to dość wymagający kierunek. Jednak, jeśli już zdecydujesz się na podjęcie nauki, czekają Cię jedynie liczne profity. Zwłaszcza gdy zostaniesz magistrem pielęgniarstwa. Ten tytuł to realna szansa na rozwój osobisty i awans zawodowy. Studia z pielęgniarstwa dzielą się na dwa typy. Pierwsze to studia licencjackie (czyli studia I stopnia), które trwają 3 lata i przygotowują od podstaw do pełnienia tego zawodu. Drugie to studia magisterskie (czyli studia II stopnia). Tutaj nauka trwa dwa lata i wyposaża studentów w dodatkowe zdolności, wiedzę i kompetencje. Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na dodatkowe dwa lata nauki na kierunku pielęgniarstwo? Dzięki naszemu artykułowi poznasz najważniejsze zalety tej decyzji. Dowiesz się również, jak wyglądają studia magisterskie z pielęgniarstwa oraz jak znaleźć najlepszą uczelnię, na której możesz podjąć naukę.

Dla kogo studia magisterskie z pielęgniarstwa?

Studia magisterskie z pielęgniarstwa może podjąć każda osoba, która ukończyła studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i zdobyła tytuł licencjata. Magisterskie studia pielęgniarskie pozwolą licencjonowanym pielęgniarkom/pielęgniarzom na utrwalenie posiadanych przez nich wiedzy i umiejętności oraz stworzą okazję do zdobycia całkiem nowych kwalifikacji i kompetencji. To z kolei stworzy im możliwości rozwoju osobistego i naukowego oraz awansu zawodowego.

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie, jako magister pielęgniarstwa?

Przed pielęgniarką/pielęgniarzem z tytułem magistra otwiera się szereg możliwości zawodowych. Poza szpitalami i poradniami specjalistycznymi magistrzy pielęgniarstwa mogą znaleźć zatrudnienie w takich wyspecjalizowanych placówkach jak, chociażby Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, czy też Centralny Zarząd Służby Więziennej. Ponadto mogą one dołączyć do wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowniczej w:

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • żłobkach czy klubach dziecięcych;
 • hospicjach;
 • organach administracji publicznej i samorządowej;
 • placówkach, które zajmują się usprawnianiem pacjentów (rehabilitacja, terapia zajęciowa itp.).

Studia magisterskie pielęgniarstwo zaoczne – jak wybrać najlepszą uczelnię?

Uczelni, na których możesz podjąć studia magisterskie z pielęgniarstwa zaocznie, nie brakuje. Jak wybrać najlepszą z placówek? Taka uczelnia powinna spełniać następujące warunki:

 • bogaty program nauczania;
 • duża liczba godzin zajęć praktycznych;
 • pomoc w znalezieniu dobrego miejsca na odbycie praktyk zawodowych;
 • ułatwienie dostępu do dodatkowych źródeł wiedzy, materiałów naukowych i dydaktycznych;
 • udostępnienie studentom nowoczesnego sprzętu medycznego.

Wymienione warunki spełnia Powiślańska Szkoła Wyższa, a kierunek, o jakim mowa, możesz studiować na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Gdańsku. Co istotne realizowany przez uczelnię program studiów został opracowany zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Uwzględnia on również standardy kształcenia obowiązujące na obszarze krajów UE. To znacznie zwiększa szanse studentów również na zagranicznym rynku pracy.

Jak wyglądają studia magisterskie z pielęgniarstwa na PSW?

Magisterskie studia pielęgniarskie w Gdańsku trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Obejmują one zarówno zajęcia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Przyszli magistrzy pielęgniarstwa mogą doskonalić swoje umiejętności w Centrum Symulacji Medycznych. To jedyna jak dotąd taka pracownia w województwie pomorskim należąca do szkoły prywatnej.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu:

 • nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz pielęgniarstwa specjalistycznego;
 • nauk społecznych i humanistycznych (są to przedmioty takie jak: psychologia zdrowia, czy pielęgniarstwo wielokulturowe);
 • zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej (realizowane dziedziny to m.in.: farmakologia, endoskopia, wiedza na temat wielu popularnych schorzeń jak cukrzyca, nowotwory, niewydolność krążeniowa i oddechowa, leczenie bólu różnego pochodzenia i nasilenia, zaburzenia zdrowia psychicznego czy zaburzenia układu nerwowego).

Podsumowując: warto zostać magistrem pielęgniarstwa, mimo że musisz poświęcić na naukę kolejne dwa lata. Jednak zostając magistrem pielęgniarstwa, możesz zagwarantować sobie pewne zatrudnienie w zawodzie. Ponadto zwiększa się zakres Twoich kwalifikacji oraz kompetencji. Zdobywasz też wiele cennej i przydatnej wiedzy z dziedzin bliskich medycynie. Dzięki temu poszerzasz swoje horyzonty, co może zainspirować Cię do dalszej edukacji i rozwoju osobistego oraz zawodowego. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu wiedzy na najwyższym poziomie, zdecyduj się na podjęcie studiów magisterskich z pielęgniarstwa w Powiślańskiej Szkole Wyższej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Gdańsku. 

Rekrutacja rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 września b.r. i choć to sporo czasu, to już dzisiaj warto zgromadzić i złożyć potrzebne dokumenty.

Zapraszamy!