Rusza drugi nabór wniosków w konkursie na finansowanie autobusów
Nowe możliwości dla regionalnego transportu zbiorowego w naszym regionie! Już od 13 maja rozpocznie się drugi nabór wniosków na dotacje na nowoczesne autobusy.
  1. Od 13 maja do 14 czerwca trwać będzie nabór wniosków dotacyjnych na zakup autobusów nisko- i zeroemisyjnych.
  2. Na pozyskanie nowych pojazdów przeznaczono 1 403,5 mln zł, co pozwoli na zakup 372 autobusów.
  3. W ramach wsparcia, nowe autobusy będą obsługiwały zarówno nowe, jak i zagrożone likwidacją linie pozamiejskie.
  4. Integracja z innymi formami transportu publicznego zostanie dodatkowo premiowana.

W najbliższym czasie operatorzy oraz organizatorzy publicznego transportu zbiorowego na szczeblu wojewódzkim i regionalnym będą mieli okazję ubiegać się o finansowe wsparcie na zakup nowoczesnych autobusów. To szansa na znaczącą modernizację floty i podniesienie komfortu podróżujących.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych już udostępniło niezbędne dokumenty aplikacyjne na swojej stronie internetowej, aby potencjalni wnioskodawcy mogli odpowiednio przygotować się do procesu aplikacyjnego. Przyznane środki pozwolą na zakup maksymalnie 187 pojazdów niskoemisyjnych, z limitem do 15 pojazdów na jednego aplikanta.

Poza ekologicznymi korzyściami, nowe autobusy wraz z odpowiednią infrastrukturą będą miały za zadanie zwiększyć dostępność i atrakcyjność pozamiejskich tras autobusowych. Jest to odpowiedź na potrzeby regionów, gdzie komunikacja publiczna wymaga wsparcia i modernizacji, aby zapobiec likwidacji kluczowych dla mieszkańców połączeń.

Ważnym aspektem drugiego naboru jest również fakt, że kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na wyniki oceny. To otwiera drzwi dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od szybkości przygotowania dokumentacji. Dodatkowo, premiowane będą projekty, które przyczynią się do lepszej integracji różnych środków transportu zbiorowego, co jest kluczowe dla tworzenia spójnego i efektywnego systemu komunikacji publicznej w regionie.

Planowane inwestycje mają być krokiem naprzód w kierunku bardziej zrównoważonego i dostępnego transportu zbiorowego, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności naszego regionu jako przyjaznego i nowoczesnego miejsca do życia.


Opierając się na: UMWP Gdańsk