Radni Gdańska przygotowują się do wyborów: rozpoczęły się spotkania informacyjne
Radni dzielnic przygotowują się do jesiennych wyborów. Po zakończeniu kadencji 2019-2024, aktywne zarządy dzielnic zapraszają mieszkańców na spotkania informacyjne. Warto dowiedzieć się więcej na temat pracy radnych oraz wymagań, jakie muszą spełniać kandydaci.

Podsumowanie zakończonej kadencji i przygotowania do nowych wyborów

30 czerwca zakończyła się kadencja 2019-2024 dla rad dzielnic. Obecnie funkcjonują jedynie zarządy dzielnic, które będą pełnić swoje obowiązki do czasu najbliższych wyborów zaplanowanych na 13 października br. Niektórzy radni rozpoczęli już wakacje, jednak wielu z nich intensywnie przygotowuje się do nadchodzących wyborów, jednocześnie zachęcając mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach jako kandydaci.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych kandydatów

Na oficjalnych profilach rad dzielnic na Facebooku można znaleźć zarówno podsumowania zakończonej kadencji, jak i zaproszenia na spotkania informacyjne. Te spotkania są doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej o charakterze pracy w radzie dzielnicy oraz o wymaganiach stawianych kandydatom. Każda rada dzielnicy posiada swój profil na Facebooku, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz skontaktować się bezpośrednio z zarządami dzielnic.

Kto może kandydować na radnego dzielnicy?

Kandydować mogą mieszkańcy dzielnicy, którzy są ujęci w stałym rejestrze wyborców na jej terenie. Wykluczeni z kandydowania są radni miasta, osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych miasta. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem również nie mogą pełnić funkcji radnych dzielnicowych.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy do 13 września dostarczyć odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej, w tym listę co najmniej 30 wyborców popierających kandydaturę. Rejestracja kandydatów odbędzie się w dniach 14-18 września.

Rola radnych dzielnic i oczekiwania wobec kandydatów

Radni dzielnic są przede wszystkim osobami z duszą społecznika, działającymi na rzecz mieszkańców. Ich praca obejmuje m.in. zabieganie o remonty infrastruktury, organizowanie lokalnych festynów i innych wydarzeń społecznych. Choć wielu radnych planuje ponownie ubiegać się o mandat, podkreślają oni potrzebę wprowadzenia "świeżej krwi" - osób z nowymi pomysłami i zaangażowaniem.

Podsumowanie minionej kadencji

Sylwia Betlej, dyrektorka Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, podkreśla, że miniona kadencja była wyjątkowa pod względem współpracy między radnymi, w tym przewodniczącymi dzielnic. "Była współpraca, ale też integracja radnych. Rady zaczęły się łączyć, by móc wspólnie realizować określone cele dotyczące interesujących je obszarów. To był dobry kierunek, bo taka współpraca międzydzielnicowa jest bardzo fajna i z korzyścią dla mieszkańców. Nie było tego w poprzednich kadencjach" - ocenia Sylwia Betlej.

Budżety dzielnic na rok 2024

Miniona kadencja była najdłuższą w historii rad dzielnic, trwającą ponad pięć lat. Przed jej zakończeniem wszystkie rady uchwaliły budżety na rok 2024, planując niemal wszystkie wydatki. Wiele rad zostawiło również rezerwy finansowe dla nowych radnych, którzy obejmą swoje funkcje jesienią.


Opierając się na: UM Gdańsk