Pomoc medyczna i ratownicza dla bezdomnych w Gdańsku
W Gdańsku zainicjowano nową formę wsparcia ratowniczego i medycznego dla osób w bezdomności. Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”, osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych mogą liczyć na regularną i wszechstronną pomoc. Program ten nie tylko oferuje doraźne wsparcie medyczne, ale także stara się integrować osoby bezdomne z systemem opieki zdrowotnej i społeczną pomoc.

Wszechstronna pomoc ratunkowo-sanitarna dla osób w bezdomności

W ramach projektu realizowanego przez MOPR w Gdańsku, Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” zapewnia kompleksową pomoc ratowniczą i medyczną dla osób bezdomnych. Program ten obejmuje zarówno mobilne interwencje, jak i stacjonarne punkty pomocy. W dni powszednie, dwa razy w tygodniu, trzyosobowy zespół specjalistów, w skład którego wchodzą ratownicy oraz ratownik medyczny lub pielęgniarka, dociera do miejsc pobytu osób potrzebujących, które są wskazywane przez pracowników socjalnych.

- Uruchomienie tej formy wsparcia jest bardzo ważne - mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności (WROB) gdańskiego MOPR. - Osoby w bezdomności przebywające w miejscach niemieszkalnych doświadczają rozmaitych, często także poważnych dolegliwości zdrowotnych, których niestety nie leczą. Różne są tego powody. Oferujemy potrzebującym ubezpieczenie zdrowotne, by mogli bez problemu korzystać z pomocy służby zdrowia, jednak rzadko sami decydują się na wizytę u lekarza. A przecież zainfekowane rany, zmiany skórne, stany zapalne czy takie choroby jak cukrzyca wymagają leczenia i profilaktyki. Zależy nam, aby jak najwięcej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało niezbędne medyczne, sanitarne wsparcie.

Mobilny i stacjonarny system wsparcia

Pomoc realizowana jest według dwóch schematów. W dni mobilne, zespół ratowniczo-sanitarny pracuje przez osiem godzin, przemieszczając się do różnych lokalizacji wskazanych przez pracowników socjalnych. Z kolei w dni stacjonarne, czteroosobowa załoga, wspierana przez pracownika socjalnego, parkuje ambulans w miejscach, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, takich jak jadłodajnie czy punkty charytatywne. Dzięki temu osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc bez konieczności przemieszczania się na większe odległości.

- Chcemy, aby ta pomocowa usługa przebiegała najlepiej jak to możliwe - wyjaśnia Robert Klimczak. - Wszystko odbywa się przy wielkim zaangażowaniu pracowników naszego Wydziału, którzy na bieżąco monitorują między innymi kwestię miejsca przebywania osób w bezdomności. Reagują na sygnały o osobach potrzebujących i dbają o to, by ambulans dojechał lub zaparkował tam, gdzie jest to niezbędne.

Specjalistyczna pomoc medyczna i społeczna

Ratownicy medyczni świadczą szeroki zakres usług, w tym doraźną pomoc medyczną, opatrywanie ran, odleżyn i owrzodzeń, a także konsultacje z zakresu profilaktyki zdrowia i higieny. Osoby bezdomne mogą również skorzystać z porad dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom, takich jak alkoholizm. Ratownicy dysponują sprzętem do wykonywania badań EKG oraz pomiaru poziomu cukru we krwi, a także środkami ochrony indywidualnej i dezynfekcji.

Ambulans ratunkowo-sanitarny jest wyposażony w przedział medyczny przystosowany do udzielania profesjonalnej pomocy, zapewniając jednocześnie maksimum intymności i warunki antyseptyczne. W razie potrzeby, ambulans może przewieźć osobę potrzebującą do szpitala, aby tam została poddana dalszemu leczeniu.

Pilotażowy sukces i perspektywy na przyszłość

Projekt ten jest kontynuacją pilotażowego programu, który miał miejsce w marcu br. Wówczas, w ciągu ośmiu dni załoga ambulansu 127 razy udzieliła fachowej pomocy osobom w bezdomności. Wielu pacjentów skorzystało również z ofert pracowników socjalnych, takich jak objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym czy wsparcie w zakupie leków.

Środki na realizację zadania od lipca 2024 r. do końca czerwca 2025 roku, zabezpieczył w budżecie MOPR. To 157 800 złotych. Dzięki temu program będzie mógł być kontynuowany, a jego zasięg być może jeszcze się rozszerzy.

Apel do mieszkańców o wspólne działania

Mieszkańcy oraz turyści są proszeni o reagowanie i przekazywanie informacji o osobach w bezdomności, które mogą potrzebować pomocy. Zgłoszenia można kierować do pracowników Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR, Straży Miejskiej lub Policji. Wspólne działania mogą znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji osób w najtrudniejszym położeniu i zapewnić im niezbędne wsparcie.


Urząd Miejski Gdańsk