Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Konsultacje

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). W Pomorskiem spotkanie odbędzie się 23 stycznia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie – http://www.miir.gov.pl/ksrr