Grunt to własność - nowe prawo już działa

Z początkiem roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało wzory dokumentów, zaświadczeń, zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i oświadczenia dla przedsiębiorców.

- Nikt nie zapłaci więcej niż płaciłby normalnie za użytkowanie wieczyste. Jesteśmy gotowi wspierać, informować i monitorować proces przekształcenia. Polacy już nie będą zaskakiwani kilkusetprocentowymi waloryzacjami opłat – podkreśla Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Korzyści
• nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
• nie będzie opłaty za użytkowanie wieczyste - użytkownik będzie właścicielem
• atrakcyjne warunki przekształcenia - 20 rocznych opłat przekształceniowych zamiast płatnych przez 99 lat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
• ustawowe bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa - wymierna pomoc w jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej
• swoboda w ustaleniu wysokości bonifikat dla gruntów samorządowych – możliwość ustanowienia korzystniejszych ulg niż ustawowe 60 proc. dla gruntów Skarbu Państwa

Co trzeba zrobić?
Nie trzeba składać żadnych wniosków - użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt / burmistrz / prezydent miasta, albo starosta, albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia.

Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

Wzory dokumentów do pobrania, informacje o terminach, pytania i odpowiedzi: http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/