Za dwa tygodnie program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło akcję informacyjną poświęconą programowi. Pomorskie odwiedził dziś Marcin Zieleniecki, wiceminister MRPiPS.

- Nasz region jest gotowy do wprowadzania 500 + na każde dziecko - mówił podczas konferencji prasowej Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. - Ilość środków przeznaczonych dla rodzin znacznie się zwiększy, a to oznacza dla nas także duży impuls rozwojowy. Szacujemy, że po 1 lipca br. świadczeniem zostanie objętych dodatkowo ponad 211 tys. dzieci, czyli o około 85% więcej niż dotychczas uprawnionych.

W spotkaniu poświęconemu programowi wzięli udział także przedstawiciele samorządów - Alicja Żurawska, starosta powiatu kościerskiego, Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo oraz przedstawiciele PUW w Gdańsku.

Dla województwa pomorskiego szacowana wysokość wydatków na rok 2019 wynosi 2 mld 142 mln zł, natomiast na rok 2020 ok. 2 mld 800 mln zł.

Środki na realizację świadczenia 500+ w roku 2018 wyniosły:
• gminy - 1 480 360 tys. - 274 tys. dzieci
• powiaty - 20 424 tys. - 3,4 tys. dzieci
Razem: 1 500 784 tys., tj. miesięcznie 125 mln zł

Na 2019 rok zagwarantowane środki w ustawie budżetowej wyniosły ogółem 1 385 867 tys. zł, w tym:
• gminy – 1 367 779 tys. zł
• powiaty - 18 088 tys. zł

Obecnie jednostki wydatkują miesięcznie ok. 127,5 mln zł
Po zmianie przepisów szacuje się, że wydatki miesięczne będą kształtowały się na poziomie ok. 233 mln zł, przy czym pierwsze wypłaty za lipiec i sierpień nastąpią we wrześniu (z wyrównaniem za lipiec i sierpień).

500 +. Jak złożyć wniosek?
Wnioski online o przyznanie świadczenia będzie można składać od 1 lipca za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Ta forma aplikowania o świadczenie cieszy się wyjątkową popularnością, a liczba osób korzystających z niej systematycznie rośnie.

Udział banków w procesie składania wniosków ułatwia samorządom realizację programu – przyspiesza to proces przyznawania świadczeń, jak i umożliwia rodzinom złożenie wniosku bez konieczności wizyty w urzędzie.
Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać tradycyjną drogą – podczas wizyty w urzędzie lub listownie.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Co jeszcze się zmieni?
Wprowadzony zostanie szczególny 3-miesięczny terminu – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dzisiaj rodzice mają na to miesiąc.
Od 1 lipca wejdzie w życie również rozwiązanie pozwalające na przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane (lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku). Dzisiaj w takiej sytuacji z dniem śmierci jednego z rodziców prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu.

W nowej odsłonie programu wsparcie trafi w sumie do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce. Te pieniądze stanowić będą realne wsparcie rodzin i inwestycję w przyszłość dzieci.

Informator 500+ do pobrania w załączeniu