Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pomorski Urząd Wojewódzki, podobnie jak inne instytucje administracji rządowej, w sobotę 14 grudnia br. będzie otwarty dla klientów. PUW czynny będzie w godz. 7.45 -15.45. Natomiast będzie zamknięty w piątek - 27 grudnia br.