Do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie zakupu książek do bibliotek szkolnych. W budżecie państwa zarezerwowano na ten cel 30 mln zł.

Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu. Także szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji z systemu kształcenia zniknęły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (te zostały przekształcone w ponadpodstawowe), co wymagało skorygowania programu. Po zmianach, wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły. Czyli - szkołom podstawowym dla dzieci i młodzieży, branżowym I stopnia, czteroletnim liceom ogólnokształcącym dla dzieci i młodzieży, pięcioletnim technikom, szkołom policealnym prowadzącym kształcenie w formie dziennej i szkołom specjalnym przysposabiającym do pracy, a także szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne.

Wnioski dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r.

Więcej na stronie - www.gov.pl/web/edukacja