Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Fotowoltaika w województwie pomorskim – dofinansowanie, montaż

Energia słoneczna jest coraz częściej wykorzystywana do zastosowań komercyjnych oraz prywatnych. Przedstawiamy, jakie możliwości daje montaż instalacji fotowoltaicznych i jak ubiegać się o dofinansowanie na takie rozwiązanie w województwie pomorskim.

Energia słoneczna posiada istotną zaletę – nie wpływa niekorzystnie na środowisko, w tym na klimat. Wraz z energią wiatrową jest jedną z najbardziej przyjaznych dla przyrody. Korzystanie z takiego źródła energii nie doprowadza do wzrostu średniej temperatury. Instalacje fotowoltaiczne oprócz korzyści dla środowiska niosą ze sobą także korzyści ekonomiczne dla osób, które stosują to rozwiązanie. Korzyści ekonomiczne z punku widzenia gospodarstwa domowego to:

  • większa niezależność od dostawców energii,
  • ochrona przed podwyżkami prądu,
  • możliwość korzystania z wyprodukowanej w ciągu dnia energii w pochmurne dni lub w nocy.

Fotowoltaika województwo pomorskie – najważniejsze informacje

Na terenie województwa pomorskiego, ale również w całej Polsce, coraz częściej spotkać się można z charakterystycznymi panelami słonecznymi na dachach, w przydomowych ogrodach czy na polach na otwartym terenie w postaci farm fotowoltaicznych. Energia słoneczna to naturalne i czyste źródło energii i co bardzo istotne – jest powszechnie dostępna. Może być wykorzystana lokalnie, np. w gospodarstwie domowym, i zaspokajać zapotrzebowanie zarówno na ciepło, jak i na elektryczność.

Najważniejszym parametrem przy wykorzystywaniu energii słonecznej, który oznacza roczną wartość nasłonecznienia, jest insolacja. Wyraża ona ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w określonym czasie, np. w ciągu roku.

Fotowoltaika województwo pomorskie – zasoby energii słonecznej

W przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną przemysłu, obsługi transportu, oświetlenia ulicznego i innych celów publicznych, zasoby ekonomiczne w województwie pomorskim są około 750 razy niższe od zapotrzebowania na energię. Gdy przeanalizujemy i podsumujemy zebrane dotąd informacje okaże się, że z promieniowania słonecznego do celów przemysłowych można uzyskać około 0,13% całkowitego zapotrzebowania na energię w województwie pomorskim.

Znacznie lepiej sytuacja przedstawia się z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w przypadku prywatnych gospodarstw domowych w województwie pomorskim. Wykorzystanie potencjału energii słonecznej w województwie pomorskim nie zaspokaja pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną dla celów domowych. Jednak z roku na rok wykorzystanie energii słonecznej w tym regionie rośnie.

Na terenie województwa pomorskiego roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą kształtuje się w różnych wartościach w zależności od regionu. Na Żuławach Wiślanych, w rejonie Gniewa, Tczewa, Malborka, Starogardu Gdańskiego, a także na obszarze aglomeracji Trójmiasta i dalej wzdłuż wybrzeża – w rejonie Pucka, Władysławowa, Jastarni, Półwyspu Helskiego, przez okolice Łeby, aż do Ustki i północnych okolic Słupska oraz okolic położonych na południu regionu – Chojnic – wartość insolacji kształtuje się w przedziale 1040–1080 kWh/mkw. Natomiast bardziej w głąb obszaru lądowego: południe Słupska, tereny Pojezierza Pomorskiego, Kaszub z Kościerzyną, Borów Tucholskich z Bytowem wartość ta zawiera się w przedziale 1000–1040 kWh/mkw.1.

Fotowoltaika Pomorze – montaż

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej w swoim domu, warto wiedzieć, czym są ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa słoneczne, czyli innymi słowy ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa fotoelektryczne, czy też fotoogniwa, to elementy półprzewodnikowe, w których zachodzi konwersja energii promieniowania słonecznego, w energię elektryczną. Taki proces nazywa się zjawiskiem fotowoltaicznym. Ogniwa słoneczne wytwarza się z półprzewodników, najczęściej z takich materiałów, jak:

  • krzem,
  • german,
  • selen.

Jeśli chcemy w swoim domu zainstalować panele słoneczne, powinniśmy wybrać odpowiednią firmę, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, długie doświadczenie, a także korzysta z najnowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań. Fotowoltaika to innowacyjny sposób na pozyskiwanie energii, należy więc pamiętać o tym, że wiele rozwiązań szybko się zmienia, rozwija. Powstają nowe produkty i możliwości. Przy poszukiwaniu firmy zajmującej się montażem instalacji fotowoltaicznych warto również zapoznać się z promocjami i ofertami finansowymi, jakie proponuje dane przedsiębiorstwo. Dobre opinie na rynku fotowoltaiki posiada firma Stilo Energy, która działa zarówno w województwie pomorskim, jak i na terenie całej Polski.

Fotowoltaika województwo pomorskie – dofinansowanie

Decydując się na montaż fotowoltaiki w województwie pomorskim, można skorzystać z dotacji w ramach programu „Mój prąd” oraz ulgi podatkowej dla osób fizycznych. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Środowiska w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od roku 2019 prowadzi program „Mój prąd”, dzięki któremu można zyskać dofinansowanie na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Program ten jest skierowany do gospodarstw domowych. Dofinansowanie może objąć do 50% kosztów instalacji, jednak jego maksymlana kwota nie przekracza 5000 zł. Wsparcie programu „Mój prąd” obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy w przedziale 2–10 kW2.

Mieszkańcy województwa pomorskiego, którzy chcą skorzystać z programu „Mój prąd”, mogą zrobić to za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wnioski o to dofinansowanie składać należy tylko w formie elektronicznej, a w formie papierowej można to zrobić za pośrednictwem Stilo Energy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także poprzez Internet, korzystając z profilu zaufanego.

Współpraca: Stilo Energy – fotowoltaika Sopot

 

1 Źródło: https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
2 Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad