Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Gdańscy policjanci doskonalili swoje umiejętności podczas ćwiczeń poszukiwawczych w terenach leśnych oraz otwartych. Tego typu poszukiwania są jednymi z najtrudniejszych z uwagi na ich dynamikę, rozległość terenu, dużą liczbę zaangażowanych podmiotów oraz wystąpienie czynnika presji czasu. Podczas ćwiczeń doskonalono współpracę odpowiednich służb, by w razie wystąpienia realnego zagrożenia mogły skutecznie działać.

Pierwszym etapem zaplanowanych ćwiczeń sztabowych była część teoretyczna podczas której, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku doskonalili taktykę prowadzenia działań poszukiwawczych oraz szkolili się w używaniu systemów mapowych ułatwiających pracę podczas poszukiwań.

W kolejnym dniu, na terenie Nadleśnictwa Kolbudy, odbyły się praktyczne ćwiczenia dowódczo-sztabowe, mające na celu skoordynowanie działań poszukiwawczych w sytuacji zaginięcia osoby. Umiejętności w tym zakresie doskonalili policjanci, pracownicy nadleśnictwa oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku.

W trakcie części aplikacyjnej działań uczestnicy zapoznali się z założeniami, tak aby w dalszej kolejności, na podstawie zdobytych informacji wytypować obszary leśne, w których mogły przebywać osoby zaginione. Następnie rejony te zostały przeszukane przez policjantów, a podczas tych działań wykorzystano drona będącego na wyposażeniu pomorskiej policji. W czynności poszukiwawcze zaangażowano również nowo przyjętych policjantów, tak aby zdobywali praktykę pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy.

Celem ćwiczeń było usprawnienie praktycznych umiejętności na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, a także doskonalenie technik poszukiwawczych z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, która na wyposażeniu pomorskiej policji. Służby mogły sprawdzić przygotowanie do działania w razie realnego zagrożenia. Dla wszystkich uczestników była to również możliwość wymiany doświadczeń, a także do wypracowania optymalnych zasad współdziałania.