Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Bądź ostrożny przy zawieraniu transakcji przez internet. By takie zakupy były możliwie bezpieczne:
- pamiętaj, by zawsze kierować się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego;
- należy uważać na tzw.„superokazje”. Nie zawsze to, co widać na zdjęciu, jest takie samo w rzeczywistości, lub nabyte przez sprzedawcę w sposób legalny;
- korzystajmy tylko ze znanych i sprawdzonych portali internetowych;
- jeśli chcesz wziąć udział w aukcji internetowej, najpierw sprawdź wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat. Takie informacje odnajdziesz w historii transakcji danego sprzedawcy;
- jeśli licytujesz w aukcji internetowej, poczekaj do jej zakończenia, nim przelejesz pieniądze sprzedawcy. Sprawdź, czy sprzedawca umożliwia opłatę przy odbiorze -to również wskazuje na jego wiarygodność;
- przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy przesyłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez osoby nieuprawnione. Na początku adresu powinien pojawić się ciąg liter "https", a na końcu symbol zamkniętej kłódki;
- jeśli dostałeś maila z informacją o wygraniu aukcji, sprawdź dokładnie, czy wiadomość pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy, zwłaszcza gdy podany w niej jest numer konta, na który masz przelać należność. Gdy masz wątpliwości, nawiąż korespondencję ze sprzedającym;
- otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystajmy z linków — na stronę sklepu wejdźmy, wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy;
- bardzo często atrakcyjnie niska cena jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez oszustów. Dlatego też trzeba uważać na "niepowtarzalne okazje". Zbyt niska cena powinna wzbudzić naszą czujność;
- chroń swoje dane osobowe i hasła dostępowe. Nie wysyłaj nikomu kserokopii swoich dokumentów;
Gdy padłeś ofiarą oszustwa internetowego:
• Poinformuj jak najszybciej administratorów do spraw bezpieczeństwa danego serwisu.
• Zachowaj wszystkie dokumenty związane z transakcją tj. dowód przelewu na konto bankowe, korespondencję mailową itp.
• Zgłoś się z powyższymi dokumentami do najbliższej jednostki Policji.