W dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na ulicach Gdańska pojawi się więcej funkcjonariuszy nie tylko z komisariatów, ale również z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa kwestujących i mieszkańców zaangażowani zostaną policjanci kryminalni, sztabu Policji oraz ruchu drogowego, ci ostatni będą dbali przede wszystkim o płynność ruchu na ulicach.

Ponadto funkcjonariusze z komendy miejskiej będą w stałym kontakcie z szefem Gdańskiego Centrum Wolontariatu- organizatorem 30. Finału WOŚP, szefami poszczególnych sztabów, aby na bieżąco analizować informacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.

W tym roku policjanci z powodu panującej pandemii nie mogli spotkać się osobiście z wolontariuszami WOŚP, w związku z czym został przygotowany materiał wideo z instruktażem, w którym edukują wolontariuszy jak zadbać o bezpieczeństwo osobiste podczas kwestowania. Każdy wolontariusz otrzyma również ulotkę z adresami gdańskich komisariatów i bezpośrednich numerów telefonów do oficerów dyżurnych.

Kilka porad dla darczyńców i wolontariuszy WOŚP

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

-Każdy z wolontariuszy będzie wyposażony w identyfikator imienny ze zdjęciem, który musi zawierać m.in. numer zbiórki, hologram, pieczątkę, adres wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;

-Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator w widocznym miejscu;

- Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

- Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją (numer telefonu alarmowego 112) lub strażą miejską (numer telefonu alarmowego 986).

Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Porady dla wolontariuszy

-Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach: głównych ciągach komunikacyjnych pieszych, miejscach dobrze oświetlonych, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych, miejscach objętych monitoringiem kamer itp.

- Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach,

- Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe, opiekę osób dorosłych.

- Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Jeżeli będziecie tego potrzebowali, zwracajcie się o pomoc do Policji (numer telefonu alarmowego 112) lub straży miejskiej (numer telefonu alarmowego 986).

Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!